logo                                                                                                                logo       

                                                   DIAMOND STAR LOGISTICS COMPANY LIMITED                                                            DIAMOND CUSTOMS SERVICE JOINT STOCK COMPANY 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Create Your Diamond Value!

Mỗi nhân viên có tâm có tài là viên Kim cương sáng lấp lánh tạo ra giá trị cho công ty phát triển bền vững. Sự phát triển bền vững của công ty là viên Kim cương gia tăng giá trị chất lượng cuộc sống cho nhân viên. Vì thế chúng tôi Trọng nhân tâm - Trọng tài - Trọng việc chung tay hành động, chia sẻ thành công.
 
GIÁ TRỊ CON NGƯỜI CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
 
- Chuyên nghiệp và cam kết
 
- Công tâm và công bằng
 
- Nghiêm khắc và thân thiện
 
- Vì nhân viên, vì công ty, vì chính mình
 
- Truyền bá và quảng giao
 
GIÁ TRỊ CON NGƯỜI CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY
 
- Say mê và kỷ luật
 
- Thân thiện và hợp tác
 
- Luyện đức, luyện tài, luyện việc
 
- Đảm nhiệm và đảm bảo
 
- Tự hào, tự tôn, tự lực

 

Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

images
Hotline
0911 868 833
CEO: Ms. Rose Tel: 091 262 0369